Urząd Gminy Malbork

Wydruk z serwisu BIP, dn.

Przetarg „Wywóz stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Malbork oraz budynku przy ul. Solskiego 1 w Malborku” na rok 2012

Przetarg - USŁUGI ASENIZACYJNE na rok 2012

Wykaz nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Malbork przeznaczonych do sprzedaży - z dnia 10.11.2011

Ogłoszenie - Przetarg na wyłonienie wykonawcy dostawy zabawek do pięciu punktów przedszkolnych w Gminie Malbork, w ramach projektu pn. Baśniowe zakątki - punkty przedszkolne w Gminie Malbork, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki - 07.11.2011
SIWZ do przetargu - dostawa zabawek do pięciu punktów przedszkolnych w Gminie Malbork, w ramach projektu pn. Baśniowe zakątki - punkty przedszkolne w Gminie Malbork, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki 07.11.2011

Przetarg nieograniczony na nieruchomości stanowiące mienie komunalne Gminy Malbork - z dnia 28.10.2011

Przetarg na wyłonienie wykonawcy dostawy środków czystości oraz zabawek (II osobne części zamówienia) do pięciu punktów przedszkolnych w Gminie Malbork, w ramach projektu pn. Baśniowe zakątki - punkty przedszkolne w Gminie Malbork współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki- 17.10.2011
SIWZ dostawa środków czystości oraz zabawek zabawki 17.10.2011
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - wyłonienie wykonawcy dostawy środków czystości oraz zabawek (II osobne części zamówienia) do pięciu punktów przedszkolnych w Gminie Malbork - 27.10.2011

Wykaz nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Malbork przeznaczonych do sprzedaży, wydzierżawienia i zniesienia współwłasności - 30.09.2011

Ogłoszenie - przetarg na wyłonienie wykonawcy dostawy materiałów biurowych, środków czystości, oraz zabawek (III osobne części zamówienia) do pięciu punktów przedszkolnych w Gminie Malbork, w ramach projektu: Baśniowe zakątki - 30.09.2011
SIWZ - materiały biurowe, środki czystości, oraz zabawki - 30.09.2011
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - materiały biurowe 12.10.2011

Przetarg nieograniczony na udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości do 500.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów - z dnia 30.09.2011

Przetarg nieograniczony na nieruchomości stanowiące mienie komunalne Gminy Malbork - 09.09.2011

Wykaz nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Malbork przeznaczonych do sprzedaży, wydzierżawienia i zniesienia współwłasności - 02.09.2011

Zapytanie ofertowe dot. kursu aktywnego trybu życia, zajęcia z edukatorem prozdrowotnym - z dnia 12.08.2011
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - aktywny tryb życia 22.08.2011

Przetarg nieograniczony na najem, na czas nieokreślony, lokalu użytkowego położonego w Lasowicach Wielkich - 12.08.2011

Przetarg na wyłonienie wykonawcy usługi przygotowania posiłków (cateringu) - 09.08.2011
SIWZ - catering 09.08.2011
Zawiadomienie o wyborze oferty (catering)

Przetarg na wyłonienie wykonawcy usługi nauczyciela-pedagoga - 09.08.2011
SIWZ - pedagog 09.08.2011
Zawiadomienie o wyborze oferty - nauczyciel-pedagog

Przetarg nieograniczony na budowę sieci kanalizacji sanitarnej Nowa Wieś - osiedle mieszkaniowe przy Zakładzie Rolnym Wielbark dz. nr 7/4 , 7/5 , 7/6 , 7/20 , 7/25 , 7/28 , 7/29 , 7/30, 7/33 , 7/37 , 7/40 , 7/41 , 8/12 , 8/157 , 18 - z dnia 05.08.2011

Przetarg nieograniczony na nieruchomości stanowiące mienie komunalne Gminy Malbork - 30.07.2011
Załącznik graficzny - tereny w obrębie Nowa Wies (Wielbark)

Przetarg nieograniczony na udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości do 415.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - - z dnia 26.07.2011

Przetarg nieograniczony na dowozy dzieci z terenu gminy Malbork do szkół podstawowych i gimnazjum w Malborku, w roku szkolnym 2011/2012 - z dnia 25.07.2011

Wykaz nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy przeznaczonych do sprzedaży - 08.07.2011

Przetarg nieograniczony na nieruchomości stanowiące mienie komunalne Gminy Malbork - 06.05.2011
Mapa terenu - dziłaki w obrebie Nowa Wieś, ark. 4

Przetarg nieograniczony na usługę polegającą na obsłudze prawnej Urzędu Gminy Malbork i jednostek organizacyjnych Gminy z dnia 11.04.2011

Przetarg nieograniczony na udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości do 1.800.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek - z dnia 06.04.2011

Ogłoszenie - przetarg na wyłonienie wykonawcy dostawy materiałów biurowych oraz środków czystości (II osobne części zamówienia) do pięciu punktów przedszkolnych w Gminie Malbork, w ramach projektu pn. „Baśniowe zakątki – punkty przedszkolne w Gminie Malbork” - 25.03.2011
Zarządzenie w/s powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru ofert na dostawę materiałów biurowych oraz środków czystości (II osobne części zamówienia) do pięciu punktów przedszkolnych w Gminie Malbork, w ramach projektu pn. „Baśniowe zakątki – punkty przedszkolne w Gminie Malbork” - 25.03.2011
SIWZ - przetarg na wyłonienie wykonawcy dostawy materiałów biurowych oraz środków czystości (II osobne części zamówienia) do pięciu punktów przedszkolnych w Gminie Malbork, w ramach projektu pn. „Baśniowe zakątki – punkty przedszkolne w Gminie Malbork” - 25.03.2011
Wyjaśnieie 1 do SIWZ - przetarg na wyłonienie wykonawcy dostawy materiałów biurowych oraz środków czystości
Wyjaśnieie 2 do SIWZ - przetarg na wyłonienie wykonawcy dostawy materiałów biurowych oraz środków czystości
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - materiały biurowe

Wykaz nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy przeznaczonych do sprzedaży - 25.03.2011

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 14.02.2011 - wyłonienie koordynatora merytorycznego w projekcie "Baśniowe zakątki"
SIWZ do ogłoszenia z 14.02.2011
Zawiadomienie - rozstrzygnięcie - wyłonienie koordynatora merytorycznego w projekcie "Baśniowe zakątki"

Wykaz nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy przeznaczonych do wydzierżawienia - 21.01.2011

Przetarg - zaopatrywanie klientów GOPS w artykuły spożywcze - z dnia 13.01.2011
Zawiadomienie - rozstrzygnięcie przetargu na zaopatrywanie klientów GOPS w artykuły spożywcze

Przetarg - warsztaty interpersonalne - superwizje w ramach projektu pod nazwą "Aktywna społeczność - bogata Gmina" - współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - z dnia 12.01.2011
Zawiadomienie - rozstrzygnięcie przetargu na prowadzienie warsztatów interpersonalnych w ramach projektu "Aktywna społeczność - bogata Gmina

Przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy usługi przygotowywania posiłków (cateringu) dla dzieci w wieku przedszkolnym, wraz z dostawą ich do punktów przedszkolnych, w ramach projektu pn. „Baśniowe zakątki - punkty przedszkolne w Gminie Malbork" - z dnia 11.01.2011
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - catering