Urząd Gminy Malbork

Wydruk z serwisu BIP, dn.

Sprzedaż nieruchomości 2014

 

Usługi i zakup towarów 2014

 

Roboty budowlane 2014

 

Ogłoszenie otwartego konkursu na realizację zadania publicznego w 2014 roku z zakresu prowadzenia działalności na rzecz rozwoju sportu w Gminie Malbork - z dnia 18.03.2014
Zarządzenie Nr 6/2014 Wójta Gminy Malbork z dnia 13.02.2014 r.  w sprawie określenia szczegółowego wzoru oferty, wzoru umowy i wzoru sprawozdania w związku z realizacją zadania publicznego z zakresu prowadzenia działalności na rzecz rozwoju sportu w Gminie Malbork
Informacja o wynikach  konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2014 roku z zakresu prowadzenia działalności na rzecz rozwoju sportu w Gminie Malbork - z dnia 14.04.2014

Ogłoszenie otwartego konkursu na realizację zadania publicznego w 2014 roku z zakresu prowadzenia działalności na rzecz rozwoju sportu w Gminie Malbork - z dnia 13.02.2014
Zarządzenie Nr 6/2014 Wójta Gminy Malbork z dnia 13.02.2014 r.  w sprawie określenia szczegółowego wzoru oferty, wzoru umowy i wzoru sprawozdania w związku z realizacją zadania publicznego z zakresu prowadzenia działalności na rzecz rozwoju sportu w Gminie Malbork
Informacja o unieważnieniu  konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2014 roku z zakresu prowadzenia działalności na rzecz rozwoju sportu w Gminie Malbork - z dnia 17.03.2014

GOPS - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługę - Zaopatrywanie klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malborku w artykuły spożywcze - z dnia 23.01.2014
GOPS - Protokół z zamówienia publicznego na usługę - Zaopatrywanie klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malborku w artykuły spożywcze - z dnia 10.02.2014

Specyfikacja warunków konkursowych na kompelksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej gminy Malbork i jej jednostek organizacyjnych - z dnia 31.01.2014