Urząd Gminy Malbork

Ogłoszenie o ustnym przetargu nieograniczonym na zbycie nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Malbork - z dnia 10.12.2014

Wykaz nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Malbork przeznaczonych do sprzedaży - z dnia 05.11.2014 

Ogłoszenie o ustnym przetargu nieograniczonym na zbycie nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Malbork - z dnia 30.10.2014

Wykaz nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Malbork przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia - z dnia 17.09.2014

Ogłoszenie o ustnym przetargu nieograniczonym na zbycie nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Malbork - z dnia 16.09.2014

Ogłoszenie o ustnym przetargu nieograniczonym na zbycie nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Malbork - z dnia 10.09.2014

Ogłoszenie o ustnym przetargu nieograniczonym na zbycie nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Malbork - z dnia 13.08.2014

Ogłoszenie o ustnym przetargu nieograniczonym na zbycie nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Malbork - z dnia 25.06.2014

Wykaz nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Malbork przeznaczonych do wydzierżawienia - z dnia 02.06.2014

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym i rokowaniach na zbycie nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Malbork - z dnia 09.05.2014
Załącznik graficzny

Wykaz nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Malbork przeznaczonych do sprzedaży i zamiany - z dnia 02.05.2014

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zbycie nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy - z dnia 02.05.2014

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym i rokowaniach  na zbycie nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy - z dnia 04.04.2014

Wykaz nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Malbork przeznaczonych do wydzierżawienia - z dnia 04.04.2014

Wykaz nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Malbork przeznaczonych do wydzierżawienia  - z dnia 04.04.2014

Ogłoszenie - przetarg nieograniczony i rokowania na zbycie nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Malbork - z dnia 28.02.2014
Załącznik graficzny

Wykaz nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Malbork przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia - z dnia 28.02.2014

Wykaz nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Malbork przeznaczonych do sprzedaży - z dnia 10.01.2014