Urząd Gminy Malbork

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na remont sali gimnastycznej i korytarza w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi Malborskiej

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: Modernizacja, przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku świetlicy wiejskiej wraz niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Kamienica, Gmina Malbork - z dnia 17.03.2014

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na remont drogi gminnej w Stogach - z dnia 24.02.2014