Urząd Gminy Malbork

Historia zmian strony: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Malbork

Data: Dokonujący zmian: Rodzaj zmiany:
2021-01-13 08:57:02Zielińska MartaAktualizacja dokumentu
2021-01-13 08:56:56Zielińska MartaAktualizacja dokumentu
2021-01-13 08:56:53Zielińska MartaAktualizacja dokumentu
2021-01-13 08:56:38Zielińska MartaAktualizacja dokumentu
2021-01-13 08:56:12Zielińska MartaAktualizacja dokumentu
2021-01-13 08:52:00Zielińska MartaAktualizacja dokumentu
2021-01-13 08:51:26Zielińska MartaUtworzenie dokumentu