Urząd Gminy Malbork

Protokół z przebiegu obrad IV.2019 sesji Rady Gminy Malbork

Protokół z przebiegu obrad V.2019 sesji Rady Gminy Malbork

Protokół z przebiegu obrad VI.2019 sesji Rady Gminy Malbork wraz z załącznikami

Protokół z przebiegu obrad VII.2019 sesji Rady Gminy Malbork wraz z załącznikami

Protokół z przebiegu obrad VIII.2019 sesji Rady Gminy Malbork

Protokół z przebiegu obrad IX.2019 sesji Rady Gminy Malbork

Protokół z przebiegu obrad X.2019 sesji Rady Gminy Malbork

Protokół z przebiegu obrad XI.2019 sesji Rady Gminy Malbork

Protokół z przebiegu obrad XII.2019 sesji Rady Gminy Malbork