Urząd Gminy Malbork

Postępowanie o udzielenie zamówienia na kredyt długoterminowy na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 996.000 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 404.000 zł