Urząd Gminy Malbork
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego z dnia 30 września 2021 r. o podaniu do publicznej wiadomości zarządzenia Wojewody Pomorskiego z dnia 29 września 2021 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Malbork w okręgu wyborczym nr 5
Obwieszczenie Wójta Gminy Malbork z dnia 1 października 2021 r. w/s wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie obwieszczeń urzędowych i plakatów wyborczych komitetów w wyborach zarządzonych na dzień 5 grudnia 2021 r.
Obwieszczenie Wójta Gminy Malbork z dnia 1 października 2021 r. w/s okręgu wyborczego w wyborach do Rady Gminy Malbork zarządzonych na dzień 5 grudnia 2021 r.
Informacja PKW o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów, prezydentów miast
Informacja PKW o tworzeniu komitetu wyborczego partii politycznej
Informacja PKW o tworzeniu komitetu wyborczego stowarzyszenia lub organizacji
Informacja PKW o tworzeniu koalicyjnego komitetu wyborczego
Informacja PKW o tworzeniu komitetu wyborczego wyborców
Komunikat Komisarza Wyborczego w Gdańsku II z dnia 1 października 2021 r.
Informacja Komisarza Wyborczego w Gdańsku II o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Malbork w okręgu wyborczym nr 5 zarządzonych na dzień 5 grudnia 2021 r.
Postanowienie nr 19/2021 Komisarza Wyborczego w Gdańsku II z dnia 25 października 2021 r. w/s powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Malborku
Postanowienie nr 20/2021 Komisarza Wyborczego w Gdańsku II z dnia 25 października 2021 r. w/s zwołania pierwszego posiedzenia Gminnej Komisji Wyborczej w Malborku w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Malbork zarządzonych na dzień 5 grudnia 2021 r.
Komunikat GKW w Malborku z dnia 28.10.2021r. o składzie komisji
Komunikat GKW w Malborku z dnia 28.10.2021r. o przyjmowaniu list kandydatów
Obwieszczenie GKW w Malborku z dnia 03.11.2021r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Malbork zarządzonych na dzień 5 grudnia 2021 r.
Obwieszczenie GKW w Malborku z dnia 03.11.2021r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Malbork zarządzonych na dzień 5 grudnia 2021 r.
Obwieszczenie GKW w Malborku z dnia 03.11.2021r. o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Malbork bez głosowania
Protokół z wyborów uzupełniających do Rady Gminy Malbork przeprowadzonych w dniu 5 grudnia 2021 r.
Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Gdańsku II z dnia 6 grudnia 2021 r. w/s wyników wyborów uzupełniających do Rady Gminy Malbork przeprowadzonych w dniu 5 grudnia 2021 r.