Urząd Gminy Malbork

Postępowanie o udzielenie zamówienia na: "Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w msc. Nowa Wieś Malborska - ul. Panoramiczna"

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia na: "Budowa drogi utwardzonej ul. Kasztanowa w miejscowości Nowa Wieś Malborska"

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj” dla zadania: "Budowa kanalizacji sanitarnej ioczyszczalni biologicznej w miejscowości Szawałd"

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia na rozbudowę sieci wodociągowej rozdzielczej na terenie sołectwa Wielbark Poligon ETAP III