Urząd Gminy Malbork

Protokół z przebiegu obrad XXVIII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Malbork

Protokół z przebiegu obrad XXIX sesji Rady Gminy Malbork

Protokół  z przebiegu obrad XXX sesji Rady Gminy Malbork

Protokół  z przebiegu obrad XXXI nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Malbork