Urząd Gminy Malbork
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Gdańsku II w/s powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Malbork
Informacja  Komisarza Wyborczego w Gdańsku z dnia 13 maja 2024 r. w/s losowania, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 2 Kodeksu wyborczego, w obwodowych komisjach wyborczych w gminie Malbork
Obwieszczenie Wójta Gminy Malbork w/s numerów oraz granic obwodów głosowania, wyznaczonych siedzib obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024r.
Obwieszczenie Wójta Gminy Malbork w/s wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie obwieszczeń urzędowych i plakatów wyborczych komitetów w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024r.
Realizując obowiązek określony w art. 37f §1 Kodeksu Wyborczego odnośnie bezpłatnego, gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców - Wójt Gminy Malbork podaje  do publicznej wiadomości trasy przejazdu oraz godziny odjazdu autobusu w dniu wyborów do Parlamentu Europejskiego tj. w dniu 09.06.2024r.
Rozkład jazdy autobusów 2024

 

INFORMACJA - głosowanie na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania
Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania
  w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 roku
Wniosek o sporzadzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania  w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 roku
Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 roku