Urząd Gminy Malbork

Imię i nazwisko : Elżbieta Grad

Miejsce zamieszkania : Lasowice Wielkie AgroLawi

Telefon kontaktowy :

Oświadczenia majątkowe radnego - Elżbieta Grad