Urząd Gminy Malbork

Liczba mieszkańców sołectwa Kałdowo Wieś wynosi 72  osoby

Sołtysem obecnej kadencji została wybrana Polak Danuta

Rada Sołecka:
1. Garbala Jan
2. Hrynowiecki Tomasz