Urząd Gminy Malbork

Liczba mieszkańców sołectwa Kamienica wynosi 131 osób

Sołtysem obecnej kadencji został wybrany Wołos Ryszard

Rada sołecka:
1. Kapuściński Tomasz
2. Chorzępa Roman