Urząd Gminy Malbork

Liczba mieszkańców sołectwa Tragamin wynosi 436 osób

Sołtysem obecnej kadencji jest: Cybulska Danuta

Rada sołecka:
1. Turbak Władysław
2.  Szwager Dorota