Urząd Gminy Malbork

Uchwała Nr XXVII/158/2005 w/s uchwalenie budżetu Gminy na 2005 rok
Objaśnienia do uchwały budżetowej
Plan dochodów budżetowych Gminy Malbork na 2005 rok
Plan wydatków Gminy na 2005 rok
Plan dochodów wydatków związanych z realizacją zadań Administracji Rządowej na 2005 rok
Plan finansowy funduszy celowych na 2005 rok
Prognoza długu na rok 2005
Wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych do realizacji w 2005 roku
Przychody i rozchody budżetowe na 2005 rok
Plan przychodów i wydatków na rok 2005 GZGKiM w Malborku

 

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2005 rok
Informacja za 2005 zgodnie z art. 14 pkt.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych