Urząd Gminy Malbork

Przetarg na zaopatrzenie klientów GOPS w art. spożywcze w roku 2007

Przetarg na wywóz nieczystości stałych w roku 2007

Przetarg na wywóz nieczystości płynnych w roku 2007

Ogłoszenie - rokowania na nieruchomość niezabudowaną - Nowa Wieś nr dz. 8/192

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - zaopatrzenie klientów GOPS w art. spożywcze

Wykaz nieruchomości /działki budowlane/ stanowiacych mienie komunalne Gminy Malbork przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargowej i bezprzetargowej

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na nieruchomości niezabudowane stanowiące własność komunalną Gminy Malbork

Wykaz nieruchomości stanowiących stanowiacych mienie komunalne Gminy Malbork przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej

Ogłoszenie - rokowania na nieruchomość stanowiącą własność komunalną Gminy Malbork - 23.04.2007

Ogłoszenie - o przetargu nieograniczonym na nieruchomości niezabudowane stanowiące własność komunalną Gminy Malbork- 07 maja 2007

Ogłoszenia - rokowania na nieruchomość stanowiącą własność komunalną Gminy Malbork - 17.05.2007

Ogłoszenie o przetargu na budowę sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Kałdowo Wieś (obręb Czerwone Stogi) - 07.05.2007

Ogłoszenie o przetargu na budowę sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Nowa Wieś (rejon Lipowca) - 30.05.2007

Ogłoszenie - przetarg na nieruchomość stanowiącą własność komunalną Gminy Malbork - 28.06.2007

Zawiadomienie o zniesieniu współwłasności nieruchomości stanowiących w częściach udział Gminy Malbork

Wykaz nieruchomości /działki budowlane/stanowiących mienie komunalne Gminy Malbork przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu

Ogłoszenie - przetarg na dowóz dzieci z terenu gminy Malbor do szkół podstawowych i gimnazjum w Malborku w roku szkolnym 2007/2008 - 06.07.2007

Wykaz nieruchomości /działki budowlane/stanowiących mienie komunalne Gminy Malbork przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu - 13.07.2007
Załącznik do wykazu nieruchomości- mapa poligonu

Ogłoszenie - przetarg nieograniczony na nieruchomości niezabudowane stanowiące własność komunalną Gminy Malbork zgodnie z wykazem - 13.08.2007

Ogłoszenie - przetarg nieograniczony na nieruchomości niezabudowane stanowiące własność komunalną Gminy Malbork zgodnie z wykazem - 20.08.2007

Ogłoszenie - przetarg na dożywianie dzieci w szkołach gminnych w roku szkolnym - 2007/2008, 2008/2009 i 2009/2010

Ogłoszenie - przetarg na udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 600.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu - zapłata I raty kary za usunięcie bez wymagalnego zezwolenia 24 drzew

Wykaz nieruchomości /działki budowlane/stanowiących mienie komunalne Gminy Malbork przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu - 25.10.2007
Załącznik do wykazu nieruchomości- mapa poligonu

Ogłoszenie Wójta Gminy Malbork ws rokowań na nieruchomość stanowiącą własność komunalna Gminy Malbork - 06.11.2007

Wykaz nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Malbork przeznaczonych do sprzedaży - 06.11.2007

Ogłoszenie Wójta Gminy Malbork - rokowania i ustny przetarg na nieruchomości stanowiące mienie komunalne Gminy Malbork - 17.12.2007

Ogłoszenie o przetargu na usługi asenizacyjne – wywóz nieczystości płynnych na 2008 r. - 05.12.2007

Wykaz nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Malbork przeznaczonych do sprzedaży - 05.12.2007

Ogłoszenie Wójta Gminy Malbork ws rokowań na nieruchomości stanowiące własność komunalna Gminy Malbork - 05.12.2007