Urząd Gminy Malbork

Obwieszczenie Wójta Gminy Malbork z dnia 18.09.2007 w/s obwodów głosowania w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP

Zarządzenie Nr 52/2007 w/s powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Malbork

Zarządzenie Nr 59/2007 w/s stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji wyborczej

Zarządzenie Nr 60/2007 w/s zmiany zarządzenia nr 52/2007 w/s powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Malbork w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 21 poździernika 2007