Urząd Gminy Malbork

Ogłoszenie Wójta Gminy ws przetargu i rokowań na nieruchomość stanowiącą mienie komunalne Gminy Malbork- 08.01.2008

Przetarg nieograniczony za zaopatrzenie klientów GOPS w art. spożywcze - 15.01.2008

Wykaz nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Malbork przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargowej i bezprzetargowej - 16.01.2008

Ogłoszenie Wójta Gminy ws ustnego przetargu nieograniczonego na nieruchomości stanowiące mienie komunalne Gminy Malbork- 17.01.2008

Przetarg nieograniczony na zakup i dostawę tłucznia na bieżące naprawy gruntowych dróg gminnych - 19.02.2008

Wykaz nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Malbork przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargowej i bezprzetargowej - 07.05.2008

Ogłoszenie Wójta Gminy ws ustnego przetargu nieograniczonego i rokowań na nieruchomości stanowiące mienie komunalne Gminy Malbork- 29.05.2008
Załącznik graficzny do ogłoszenia z dnia 29.05.2008

Przetarg nieograniczony na wykonanie sieci wodociągowej - osiedle zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej (działki Nr 8/122, 8/146, 8/156, 8/157, 8/178, 8/192, ark. 4, obręb Nowa Wieś)

Przetarg nieograniczony na dowozy dzieci z terenu gminy Malbork do szkół podstawowych i gimnazjum w Malborku, w roku szkolnym 2008/2009

Przetarg nieograniczony na wykonanie sieci wodociągowej w Nowej Wsi ul. Komuny Paryskiej, ul. Sienna i ul. Miedziana (działki Nr 219, 217, 49/6, 50/12; 57/15; 57/13; 214; 211, 220 , 100/2 , 100/3 , 71, ark. 3, obręb Nowa Wieś).

II Przetarg nieograniczony na dowozy dzieci z terenu gminy Malbork do szkół podstawowych i gimnazjum w Malborku, w roku szkolnym 2008/2009

Przetarg nieograniczony na udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 600.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu - zapłata II raty kary za usunięcie bez wymagalnego zezwolenia 24 drzew

Ogłoszenie Wójta Gminy z dnia 06.08.2008 r. ws II ustnego przetargu nieograniczonego na nieruchomości stanowiące mienie komunalne Gminy Malbork w dniu 15.09.2008
Załącznik graficzny do ogłoszenia z dnia 06.08.2008

GZGKiM w Malborku - przetarg nieograniczony na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w budynku przy ul. Solskiego 1 w Malborku

Przetarg nieograniczony na wykonanie oświetlenia drogowego w miejscowości Nowa Wieś, ul. Lipowiec, na działce Nr 221/dr, ark. 3, obręb Nowa Wieś, gm. Malbork

Przetarg nieograniczony na zakup fabrycznie nowych 3 szt. samochodów osobowych typu BUS do przewozu osób niepełnosprawnych - 04.09.2008

Przetarg nieograniczony na wykonanie sieci wodociągowej ??110PVC wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych w Nowej Wsi, ul. Kasztanowa (działki Nr 154, Nr 155 i Nr 124/13, ark. 2, obręb Nowa Wieś) - 22.09.2008

Ogłoszenie Wójta Gminy z dnia 17.10.2008 r. ws III ustnego przetargu nieograniczonego na nieruchomości stanowiące mienie komunalne Gminy Malbork w dniu 25.11.2008
Załącznik graficzny do ogłoszenia z dnia 17.10.2008

Przetarg nieograniczony na wykonanie "Adaptacji parteru w budynku szkolnym z przeznaczeniem na dwa mieszkania socjalne wraz z przyłączami elektrycznym,wod.kan " - 03.11.2008

Przetarg nieograniczony na wywóz do oczyszczalni „NOGATâ€? nieczystości płynnych ze zbiorników i osadników obsługiwanych przez GZGKiM - 16.12.2008

Przetarg nieograniczony na wywóz odpadów komunalnych z osiedli mieszkaniowych we wsiach Lasowice Agrolawi, Wielbark, Tragamin, Szawałd, Kamienica, Kałdowo OHZ, Stogi, Kościeleczki, Cisy oraz budynku ośrodka zdrowia przy ul. Solskiego 1 w Malborku - 16.12.2008