Urząd Gminy Malbork

Uchwała Nr XXXVIII/240/2005 w/s uchwalenia budżetu Gminy Malbork na 2006 rok
Objaśnienia do uchwały budżetowej na 2006 rok
Plan dochodów budżetowych Gminy Malbork na 2006 rok
Plan wydatków Gminy na 2006 rok
Plan dochodów wydatków związanych z realizacją zadań administracji rządowej na 2006 rok
Plan finansowy funduszy celowych na 2006 rok
Prognoza długu na 2006 rok
Wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych do realizacji w 2006 roku
Przychody i rozchody budżetowe na 2006 rok
Plan przychodów i wydatków na 2006 rok GZGKiM w Malborku

 

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2006 rok
Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Malbork za I kwartał 2006 roku
Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Malbork za II kwartał 2006 roku
Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Malbork za III kwartał 2006 roku