Urząd Gminy Malbork
CO - Opis techniczny
CO - Specyfikacja techniczna.
CO - Rys.1
CO - Rys.2
CO - Rys.3
CO - Rys.4
CO - Rys.5
CO - Rys.6
CO - Rys.7
CO - Rys.8
CO - Rys.9

Uwaga: zakres rzeczowy przetargu nie obejmuje prac związanych z demontażem i montażem kotła c.o. w kotłowni, omyłkowo ujętych w specyfikacji technicznej