Urząd Gminy Malbork

Obwieszczenie Wójta Gminy Malbork w/s wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie obwieszczeń urzędowych i plakatów wyborczych komitetów w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010

Obwieszczenie Wójta Gminy Malbork w/s obwodów głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010

Zarządzenie Wójta Gminy Malbork w/s powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Malbork dla przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010

Wyniki I tury wyborów Prezydenta RP przeprowadzonych w dniu 20.06.2010

Obwieszczenie ws obowdów i granic głosowania w II turze wyborów Prezydenta RP w dniu 04.07.2010

Zarządzenie w/s odwołania członka OKW

Wyniki II tury wyborów Prezydenta RP przeprowadzonych w dniu 04.07.2010