Urząd Gminy Malbork

Zarządzenie Wojewody Pomorskiego w/s wyborów uzupełniających do Rady Gminy Malbork w okręgu wyborczym Nr 11

Informacja w/s trybu przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego dla zgłaszania kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających

Informacja w/s trybu zgłaszania kandydatów na członków GKW w Malborku powołanej dla przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Malbork w okręgu wyborczym Nr 11

Obwieszczenie Wójta Gminy Malbork w/s granic okręgu wyborczego i liczba wybieranych radnych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Malbork

Informacja o składzie Gminnej Komisji Wyborczej w Malborku

Komunikat GKW z 01.02.2011 w/s wyboru przewodniczącego i z -cy Komisji

Komunikat GKW z 01.02.2011 w/s przyjmowania zgłoszeń list kandydatów na radnych do Rady Gminy Malbork

Obwieszczenie GKW w Malborku z 15.02.2011 o przyznanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach uzupełniających dla Rady Gminy Malbork w okręgu wyborczym nr 11 zarządzonych na dzień 13 marca 2011

Obwieszczenie GKW w Malborku z 15.02.201 o zarejestrowanych listach kandydatów na radnego w wyborach uzupełniających dla Rady Gminy Malbork w okręgu wyborczym nr 11 zarządzonych na dzień 13 marca 2011

Protokół z wyborów uzupełniających do Rady Gminy Malbork w okręgu wyborczym nr 11