Urząd Gminy Malbork

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 08.08.2011 o okręgu wyborczym w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP, zarządzonych na dzień 9 października 2011

Obwieszczenie Wójta Gminy Malbork z dnia 12.08.2011 w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie obwieszczeń urzędowych i plakatów wyborczych komitetów w wyborach do sejmu i senatu zarządzonych na dzień 9 października 2011

Komunikat Okręgowej Komisji Wyborczej z dnia 22.08.2011 w sprawie powołania i składu OKW

Komunikat OKW z dnia 22.08.2011 r. w sprawie przyjmowania zgłoszeń okręgowych list kandydatów na posłów i kandydatów na senatorów

Druk - zgłoszenie

Obwieszczenie Wójta Gminy Malbork z dnia 07.09.2011 w sprawie obwodów głosowania w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP, zarządzonych na dzień 9 października 2011

Informacja o składach Obwodowych Komisji Wyborczych - 19.09.2011

Komunikat w/s godzin pracy OKW w dniu 09.10.2011

Protokół głosowania do sejmu - obwód Nr 1
Protokół głosowania do sejmu - obwód Nr 2
Protokół głosowania do sejmu - obwód Nr 3

Protokół głosowania do senatu - obwód Nr 1
Protokół głosowania do senatu - obwód Nr 2
Protokół głosowania do senatu - obwód Nr 3