Urząd Gminy Malbork

Komunikat Komisarza Wyborczego w Gdańsku w sprawie trybu zgłaszania kandydatów na członków Gminnej Komisji Wyborczej w Malborku powołanej dla przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Malbork w okręgu wyborczym Nr 10 - 10.07.2012

Informacja Komisarza Wyborczego w Gdańsku w sprawie trybu przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego dla zgłaszania kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających - 10.07.2012

Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Malbork w okręgu wyborczym Nr 10 - 11.07.2012

Obwieszczenie Wójta Gminy Malbork w sprawie granic okręgu wyborczego i liczbie wybieranych radnych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy 17.07.2012

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Gdańsku z dnia 26.07.2012 w sprawie powołania GKW w Malborku dla przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Malbork w okręgu wyborczym Nr 10 zarządzonych na dzień 09 września 2012

KOMUNIKAT GKW w Malborku w/s przyjmowania zgłoszeń list kandydatów na radnego w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Malbork w okręgu wyborczym Nr 10 zarządzonych na dzień 9 września 2012

KOMUNIKAT GKW w Malborku o jej składzie - z dnia 02.08.2012

KOMUNIKAT GKW w Malborku o zasadach losowania jednolitych numerów dla list kandydatów na radnego - z dnia 11 08 2012

Obwieszczenie Wójta Gminy Malbork w/s wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie obwieszczeń urzędowych i plakatów wyborczych komitetów w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Malbork w okręgu wyborczym nr 10 - z dnia 14.08.2012

Obwieszczenie GKW w Malborku o przyznanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Malbork w okręgu wyborczym nr 10 - z dnia 14.08.2012

Obwieszczenie GKW w Malborku o zarejestrowanych listach kandydatów na radnego w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Malbork w okręgu wyborczym nr 10 - z dnia 14.08.2012

Obwieszczenie Wójta Gminy Malbork w/s obwodu głosowania w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Malbork w okręgu wyborczym nr 10 - z dnia 16.08.2012

Informacja o składzie Obwodowej Komisji Wyborczej w odwodzie głosowania Nr 2 w Lasowicach Wielkich

Skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Lasowicach Wielkich

Informacja o godzinach pracy Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Lasowicach Wielkich w dniu wyborów