Urząd Gminy Malbork

Imię i nazwisko : Dorota Przewlekła 

Miejsce Zamieszkania : Tragamin

Telefon kontaktowy : brak

Oświadczenia majątkowe radnej- Dorota Przewlekła