Urząd Gminy Malbork

Imię i nazwisko : Małgorzata Kwitnewska

Miejsce zamieszkania : Kościeleczki

Telefon kontaktowy : 

Oświadczenia majątkowe radnego - Małgorzata Kwitnewska