Urząd Gminy Malbork

Imię i nazwisko : Tomasz Remigiusz Farysej 

Miejsce zamieszkania : Nowa Wieś Malborska

Telefon kontaktowy : 

Oświadczenia majątkowe radnego - Tomasz Remigiusz Farysej