Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Malbork

Związek Komunalny do Eksploatacji Sieci Centralnego Wodociągu Żuławskiego

Adres : ul. Bema 1 , 82 - 230 Nowy Staw

Tel : 55 / 271 51 92

Zadania:

Zadaniem związku jest realizacja zadań gmin w zakresie zaspakajania potrzeb lokalnych obejmujących produkcję, uzdatnianie i zaopatrzenie w wodę na terenie działania Związku, a w szczególności:

1/ zaopatrzenie ludności miast, wsi i osiedli oraz innych odbiorców w wodę pitną,

2/ eksploatacja w miastach, wsiach i osiedlach sieci wodociągowej i studni publicznych,

3/ bieżąca konserwacja i renowacja urządzeń wodociągowych,

4/ wydawanie ogólnych i technicznych warunków podłączeń do sieci wodociągowych,

5/ innych zatwierdzonych przez Zgromadzenie Związku.

Uchwała o powołaniu CWŻ

Wyznaczenia dodatkowego przedstawiciela w Zgromadzeniu Związku

Statut CWŻ

Organy CWŻ

Uchwała w sprawie zmiany Statutu CWŻ

Uchwała w sprawie zmiany Statutu CWŻ
Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:2416
Treść wprowadził(a): Zielińska Marta, 2013-01-29 18:05:35
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2004-06-16 10:12:46