Urząd Gminy Malbork

Protokół  z przebiegu obrad X sesji Rady Gminy Malbork

Protokół z przebiegu obrad IX sesji Rady Gminy Malbork

Protokół z przebiegu obrad VIII sesji Rady Gminy Malbork

Protokół z przebiegu obrad VII sesji Rady Gminy Malbork
załącznik 1 do protokołu
załącznik 2 do protokołu - Informacja za I półrocze 2015 roku o wykonaniu budżetu gminy Malbork
Sprawozdanie I półr. 2015 GOK
załącznik 3 do protokołu
załącznik 4 do protokołu
załącznik 5 do protokołu

Protokół z przebiegu obrad VI sesji Rady Gminy Malbork

Protokół z przebiegu obrad V sesji Rady Gminy Malbork

Protokół z przebiegu obrad IV sesji Rady Gminy Malbork