Urząd Gminy Malbork

Przetarg nieograniczony na "Rozbudowę budynku Zespołu Szkół w Gminie Malbork wraz z dobudową sali gimnastycznej" - z dnia 26.03.2015