Urząd Gminy Malbork

Wykaz nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy przeznaczonych do sprzedaży z 22.12.2015

Wykaz nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Malbork przeznaczonych do sprzedaży  z 16.12.2015

Przetarg nieograniczony na zbycie nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Malbork na 14.12.2015

Przetarg nieograniczony na zbycie nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Malbork na 07.12.2015

Przetarg nieograniczony na zbycie nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Malbork  na 30.11.2015

Wykaz nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Malbork przeznaczonych do sprzedaży z 30.10.2015

Przetarg nieograniczony na zbycie nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Malbork - na 02.11.2015

Przetarg  nieograniczony na zbycie nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Malbork na 15.10.2015

Wykaz nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Malbork przeznaczonych do sprzedaży - z dnia 01.10.2015

Wykaz nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Malbork przeznaczonych do wydzierżawienia  z 27.08.2015

Wykaz nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Malbork przeznaczonych do wydzierżawienia  z 21.08.2015

Wykaz nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Malbork przeznaczonych do sprzedaży z dnia 06.08.2015

Przetarg nieograniczony na zbycie nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Malbork na dzień 03.09.2015

Wykaz nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Malbork przeznaczonych do wydzierżawienia z dnia 10.07.2015

Przetarg nieograniczony na zbycie nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Malbork na dzień  20.07.2015
Załącznik graficzny

Wykaz nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Malbork przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia - z dnia 18.06.2015

Odwołanie w części przetargu nieograniczonego ogłoszonego na dzień 15.06.2015 r.  na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy Malbork

Przetarg nieograniczony na zbycie nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Malbork z dnia 15.05.2015

Wykaz nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Malbork przeznaczonych do sprzedaży - z dnia 13.05.2015

Wykaz nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Malbork przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia - z dnia 07.05.2015

Wykaz nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Malbork przeznaczonych do wydzierżawienia - z dnia 23.04.2015

Przetarg nieograniczony na zbycie nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Malbork - na dzień 04 maja 2015

Przetarg nieograniczony na zbycie nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Malbork - na dzień 20 kwietnia 2015
Załącznik graficzny

Przetarg nieograniczony na zbycie nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Malbork - na dzień 27 luty 2015
Załącznik graficzny

Wykaz nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Malbork przeznaczonych do sprzedaży i wydzierżawienia - z dnia 18.02.2015

Odwołanie przetargu nieograniczonego na zbycie nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Malbork - na dzień 03 luty 2015

Przetarg nieograniczony na zbycie nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Malbork - na dzień 03 luty 2015