Urząd Gminy Malbork

Protokół z przebiegu obrad XXI sesji Rady Gminy Malbork

Protokół z przebiegu obrad XXII sesji Rady Gminy Malbork

Protokół z przebiegu obrad XXIII sesji Rady Gminy Malbork
załącznik nr 1 do protokołu XXIII - sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Malbork z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2016

Protokół z przebiegu obrad XXIV sesji Rady Gminy Malbork

Protokół z przebiegu obrad XXV sesji Rady Gminy Malbork

Protokół z przebiegu obrad XXVI sesji Rady Gminy Malbork

Protokół z  przebiegu obrad XXVII sesji Rady Gminy Malbork

Protokół  z przebiegu obrad XXVIII sesji Rady Gminy Malbork
Załącznik nr 1 do protokołu XXVIII
Załącznik nr 2 do protokołu XXVIII

Protokół z przebiegu obrad XXIX sesji Rady Gminy Malbork

Protokół z przebiegu obrad XXX sesji Rady Gminy Malbork