Urząd Gminy Malbork

Świadczenie usług transportowych dla dzieci dojeżdżających do placówek oświatowych Gminy Malbork

Udzielenie kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie do 1.548.000 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie do 718.000 zł.

Zakup używanego średniego wozu strażackiego