Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Malbork

 Budżet  na 2013 r.

Informacja za I kwartał 2013 roku o wykonaniu budżetu gminy Malbork
Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych w I kwartale 2013 roku
Informacja za II kwartał 2013 roku o wykonaniu budżetu gminy Malbork
Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych w II kwartale 2013 roku
Informacja półroczna o WPF 
Wykonanie budżetu za I półrocze 2013 roku
Informacja za III kwartał 2013 roku o wykonaniu budżetu gminy Malbork
Wykonanie budżetu za 2013 r.
Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych w III kwartale 2013 roku
Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych w IV kwartale 2013 roku
Informacja z wykonania budżetu Gminy Malbork w 2013 roku
 

Uchwała XXI/188/2012 - budżet 2013 wraz z załącznikami
 

Projekt budżetu na 2013 rok
 

Uchwała Nr 011/g245/D/IV/13 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Malbork na lata 2013-2026
Uchwała RIO 191/g245/F/IV/12 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Malbork na lata 2013-2026
Uchwała RIO 190/g245/P/IV/12 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 7 grudnia 2012 w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej gminy Malbork na rok 2013
Uchwała RIO 047/g245/R/IV/13 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 12.04.2013 r. w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Malbork za 2012 rok
Uchwała RIO 155/g245/B/II/13 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 18.09.2013 r. w sprawie opinii o przedłożónej przez Wójta Gminy Malbork informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013 roku
Uchwała RIO 055/g245/R/II/14 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 14.04.2014 w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Malbork za 2013 rok
Uchwała RIO 058/g245/A/IV/14 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 16.05.2014 w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Malbork 

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:5
Treść wprowadził(a): Zielińska Marta, 2018-07-20 09:16:00
Treść wytworzył(a): [brak danych], [brak danych]
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2018-07-20 09:14:08