Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Malbork

Budżet  na 2014 r.

Informacja z wykonania budżetu gminy Malbork w 2014 roku
Wykonanie budżetu w 2014 r. 
Informacja za III kwartał 2014 roku o wykonaniu budżetu gminy Malbork
Informacja za II kwartał 2014 roku o wykonaniu budżetu gminy Malbork
Informacja za I kwartał 2014 roku o wykonaniu budżetu gminy Malbork
Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych w IV kwartale 2014 roku
Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych w III kwartale 2014 roku
Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych w II kwartale 2014 roku
Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych w I kwartale 2014 roku
Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych w 2013 roku
Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014 roku
Informacja półroczna o kształtowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej

Uchwała XXXIII/298/2013 - budżet 2014 wraz z załącznikami
Uchwała Nr 048/g245/A/IV/15 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Malbork
Uchwała Nr 022/g245/R/IV/15 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Malbork za 2014 
Uchwała Nr 013/g245/D/II/15 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego w roku 2015 oraz prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Malbork na lata 2015-2035
Uchwała Nr 188/g245/P/IV/13 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Malbork na 2014 rok
Uchwała Nr 189/g245/F/IV/13 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Malbork lata 2014-2026
Uchwała Nr 005/g245/D/IV/14 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 24.01.2014 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Malbork na lata 2014-2026
Uchwała Nr 166/g245/B/II/14 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 26.08.2014 r. w sprawie opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Malbork informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014 roku. 

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:4
Treść wprowadził(a): Zielińska Marta, 2018-07-20 09:22:00
Treść wytworzył(a): [brak danych], [brak danych]
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2018-07-20 09:20:34