Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Malbork

Budżet  na 2015 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu w zakresie finansowo - budżetowym  za 2015 rok

Informacja o stanie mienia na  31.12.2015

Zestawienie - Mienie komunalne - rejestr - grunty - 31.12.2015

Informacja z wykonania budżetu Gminy Malbork w 2015

Informacja za I półrocze 2015 roku o wykonaniu budżetu gminy Malbork

Informacja półroczna o kształtowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej
Informacja za III kwartał 2015 roku o wykonaniu budżetu gminy Malbork
Informacja za II kwartał  2015 roku o wykonaniu  budżetu gminy Malbork
Informacja za I kwartał 2015 roku o wykonaniu budżetu gminy Malbork
Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych w IV kwartale 2015
Informacja  o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych w  III kwartale 2015
Informacja o udzielonych umorzeniach  niepodatkowowych należności budżetowych w  II kwartale 2015 roku
Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych w I kwartale 2015 roku

Uchwała Nr III/11/2014 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Malbork na 2015 rok
 

Uchwała Nr 133/g245/P/IV/14 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 02.12.2014.w/s opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Malbork na 2015 rok oraz możliwości sfinansowania deficytu budżetu.
Uchwała Nr 134/g245/P/IV/14 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 02.12.2014 w/s opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Malbork lata 2015 - 2035
Uchwała Nr 157/g245/B/II/15 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 27.08.2015 r. w sprawie opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Malbork informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 roku.
Uchwała  Nr RIO 056/g245/R/IV/16 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 07 kwietnia 2016 r. w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Malbork za 2015 r.

 


Projekt budżetu na rok 2015

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:5
Treść wprowadził(a): Zielińska Marta, 2018-07-20 09:23:50
Treść wytworzył(a): [brak danych], [brak danych]
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2018-07-20 09:22:27