Urząd Gminy Malbork

Informacja z wykonania budżetu za 2016
Sprawozdanie z wykonania budżetu za  2016
Informacja o stanie mienia komunalnego za 2016
Zestawienie sprzedaży działek 2016
Mienie komunalne - rejestr 31.12.2016
Informacja za I kwartał 2016 roku o wykonaniu budżetu Gminy Malbork
Informacja za II kwartał 2016 roku o wykonaniu budżetu Gminy Malbork
Informacja za III kwartał 2016 roku o wykonaniu budżetu Gminy Malbork
Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016
Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Malbork, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust.3 ustawy o finansach publicznych za I półrocze 2016
Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych w I kwartale 2016
Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych w II kwartale 2016
Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych w III kwartale 2016
Informacja o udzielonoch umorzeniach niepodatkowych w IV kwartale 2016
Informacja o udzielonych umorzeniach  niepodatkowych w 2016 roku

Projekt budżetu na rok 2016

Uchwała.X.93.2015.2015 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Malbork na 2016 rok

Uchwała Nr 121/g245/P/IV/15 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 27.11.2015 w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Malbork na 2016 rok oraz możliwości sfinansowania deficytu budżetu

Uchwała Nr 122/g245/F/IV/15 Skłądu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 27.11.2015 w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Malbork lata 2016 - 2029

Uchwała Nr 020/g245/D/IV/16 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 18.01.2016 w sprawie opinii o możliwości sfinanowania deficytu budżetowego w roku 2016 oraz prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Malbork na lata 2016 - 2029

Uchwała Nr 050/g245/K/IV/16 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 15 lutego 2016 w sprawie możliwości spłaty kredytu w wysokości 2.000.000 zł

Uchwała Nr 118/g245/B/IV/16 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w sprawie opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Malbork informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 roku

Uchwała Nr 053/g245/A/VI/17 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w sprawie opinii o wniosku Komisji  Rewizyjnej Rady Gminy Malbork