Urząd Gminy Malbork

Imię i nazwisko : Paweł Reichert

Miejsce zamieszkania : Grobelno

Telefon kontaktowy 

Oświadczenia majątkowe  2018 - 2023