Urząd Gminy Malbork

Imię i nazwisko : Jan Harasimowicz

Miejsce zamieszkania : Nowa Wieś Malborska

Telefon kontaktowy 

Oświadczenia majątkowe Radnego