Urząd Gminy Malbork

Przetarg nieograniczony na usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych - z dnia 31.10.2019

Przetarg nieograniczony na dostawę fabrycznie nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Stogach - z dnia 27.06.2019

Przetarg nieograniczony na usługi w zakresie kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie do 1.357.000 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie do 758.000zł - z dnia 06.05.2019