Urząd Gminy Malbork

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z dnia 11.12.2020

Wykaz nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Malbork przeznaczonych do wydzierżawienia z  23.10.2020

Wykaz nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Malbork przeznaczonych do sprzedaży- 07.10.2020

Przetarg nieograniczony na zbycie nieruchomości niezabudowanych - na dzień 23.10.2020
Załącznik graficzny -23.10.2020
Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu nieograniczonym  z dnia  21.10.2020
Informacja o wyniku ustnego przetargu nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 23.10.2020 r. w Urzędzie Gminy Malbork

Wykaz nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Malbork przeznaczonych do sprzedaży- 22.09.2020
Odwołanie przetargu nieograniczonego (zgodnie z wykazem) na zbycie nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej mienie komunalne Gminy Malbork zaplanowanego na 14.09.2020

Przetarg nieograniczony na zbycie nieruchomości niezabudowanych - na dzień 14.09.2020
Załącznik graficzny - 14.09.2020

Wykaz nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Malbork przeznaczonych do wydzierżawienia- 16.07.2020

Przetarg nieograniczony na zbycie nieruchomości niezabudowanych na dzień 24.07.2020

Wykaz nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Malbork przeznaczonych do sprzedaży- 19.06.2020
Załącznik graficzny - sprzedaż 06.2020

Wykaz nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Malbork przeznaczonych do wydzierżawienia- 04.06.2020

Wykaz nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Malbork przeznaczonych do sprzedaży- 14.05.2020

Przetarg nieograniczony na zbycie nieruchomości niezabudowanych stanowiących mienie komunalne Gminy Malbork, - 08.05.2020
Załącznik graficzny do przetargu - sprzedaż 05.2020

Wykaz nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Malbork przeznaczonych do sprzedaży - 06.05.2020

Przetarg nieograniczony na zbycie nieruchomości niezabudowanych stanowiących mienie komunalne Gminy Malbork  z 12.02.2020