Urząd Gminy Malbork
Przetarg nieograniczony  na zbycie nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Malbork - na dzień 09.02.2022 r.

 

Przetarg nieograniczony na zbycie nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Malbork - na dzień 29.12.2021 r.
Informacja o wyniku przetargunieograniczonego przeprowadzonego 29.12.2021 w Urzędzie Gminy Malbork

 

Wykaz nieruchomości  stanowiących mienie komunalne gminy Malbork przeznaczonych do wydzierżawienia z  dnia 28.10.2021 r.

 

Wykaz nieruchomości  stanowiących mienie komunalne gminy Malbork przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu nieograniczonego  z  dnia 26.10.2021 r.

Załącznik  graficzny

 

Wykaz nieruchomości  stanowiących mienie komunalne gminy Malbork przeznaczonych do wydzierżawienia z  dnia 07.10.2021 r.

 

Przetarg nieograniczony na zbycie nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Malbork - na dzień 29.09.2021
Załącznik graficzny
Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu nieograniczonym
Informacja  o wynikach przetargu nieograniczonego przeprowadzonego 29.09.2021 w Urzędzie Gminy Malbork

 

Wykaz nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy Malbork przeznaczonych do sprzedaży  dnia 30.08.2021 r.

 

Przetarg nieograniczony na zbycie nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Malbork - na dzień 02.08.2021
Załącznik  graficzny 
Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu nieograniczonym
Informacja o wynikach przetargu nieograniczonego przeprowadzonego 02.08.2021 w Urzędzie Gminy Malbork

 

Wykaz nieruchomości  stanowiących mienie komunalne gminy Malbork przeznaczonych do wydzierżawienia z dnia 30.06.2021 r.

 

Wykaz nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy Malbork przeznaczonych do wydzierżawienia z dnia 25.06.2021 r.

 

Przetarg nieograniczony  na zbycie nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Malbork - na dzień 19.07.2021
Lista osób  zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu nieograniczonym

 

Wykaz nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy Malbork przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej - z 26.05.2021

 

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - z 26.05.2021

 

Przetarg nieograniczony na zbycie nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Malbork - na dzień 09.06.2021
Załącznik graficzny
Lista osób  zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu nieograniczonym

Informacja  o wynikach przetargu nieograniczonego przeprowadzonego 09.06.2021 w Urzędzie Gminy Malbork

Wykaz nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy Malbork przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu - 16.04.2021

Wykaz nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy Malbork przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu - 18.03.2021

Przetarg nieograniczony na zbycie  nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Malbork - na dzień 16.04.2021
Załącznik graficzny
Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu nieograniczonym na dzień 16.04.2021
Informacja o wynikach przetargu nieograniczonego i ograniczonego przeprowadzonego 16.04.2021 w Urzędzie Gminy Malbork

Wykaz nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy Malbork przeznaczonych do wydzierżawienia - 05.03.2021

Wykaz nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy Malbork przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu nieograniczonego  - z dnia 29.01.2021
Załącznik graficzny

Przetarg nieograniczony na zbycie nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Malbork - na dzień  26.02.2021

Przetarg nieograniczony na zbycie nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Malbork - na dzień 12.01.2021
Załącznik graficzny
Informacja o wynikach przetargu nieograniczonego i ograniczonego przeprowadzonych 12.01.2020 w Urzędzie Gminy Malbork

Przetarg ograniczony na zbycie nieruchomości rolnej stanowiącej mienie komunalne Gminy Malbork - na dzień 12.01.2021
Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu nieograniczonym na dzień 12.01.2021