Urząd Gminy Malbork

Zaproszenie na konsultacje  w sprawie Programu współpracy Gminy Malbork z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rokm 2024

 Uchwała -  PROJEKT

Program współpracy Gminy Malbork z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rokm 2024 - PROJEKTFORMULARZ DO KONSULTACJI - 2024