Urząd Gminy Malbork
Postępowanie o udzielenie zamówienia na: "Budowa świetlicy wiejskiej w Tragaminie"
Postępowanie o udzielenie zamówienia na: "Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej Etap II - zachodni"