Urząd Gminy Malbork
Ś.T-2024 Ogłoszenie o zamówieniu
Ś.T-2024 SWZ
Ś.T-2024 Załącznik nr A.1
Ś.T-2024 Załącznik nr A.2
Ś.T-2024 Załącznik nr A.3
Ś.T-2024 Załącznik nr B.1 Program Funkcjonalno Użytkowy (PFU)

 

identyfikator postępowania na platformie e-Zamówienia: ocds-148610-cdeacac1-1d8f-11ef-a7c1-72acb4a2af8f
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-cdeacac1-1d8f-11ef-a7c1-72acb4a2af8f

 

Zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) Zamawiający informuje, że na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę ogółem brutto 2.597.308,59 PLN.

 

Ś.T-2024 Informacja z otwarcia ofert
Ś.T-2024 Oferty