Urząd Gminy Malbork
Protokoły z wyborów

protokół-RG-220904-okr-01-obw-1-20240407.
protokół-RG-220904-okr-05-obw-1-20240407.
protokół-RG-220904-okr-08-obw-2-20240407.
protokół-RG-220904-okr-11-obw-2-20240407.
protokół-RG-220904-okr-12-obw-3-20240407.
protokół-RG-220904-okr-14-obw-3-20240407.
protokół-WBP-220904-okr-1-obw-1-20240407.
protokół-WBP-220904-okr-1-obw-2-20240407.
protokół-WBP-220904-okr-1-obw-3-20240407.
protokół-WBP-220904-okr-1-obw-4-20240407.

 

Kalendarz wyborczy w wyborach samorządowych w 2024r.

 

Realizując obowiązek określony w art. 37f §1 Kodeksu Wyborczego odnośnie bezpłatnego, gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców - Wójt Gminy Malbork podaje  do publicznej wiadomości trasy przejazdu oraz godziny odjazdu autobusu w dniu wyborów samorządowych tj. w dniu 07.04.2024r.
Rozkład jazdy - darmowy transport w dniu wyborów samorządowych tj. w dniu 07.04.2024r.
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Malborku o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Malbork zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Gdańsku II w/s powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Malbork
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Malborku o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach organów jednostek samorządu
terytorialnego bez głosowania w okręgu wyborczym nr 15
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Malborku o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach organów jednostek samorządu
terytorialnego bez głosowania w okręgu wyborczym nr 13
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Malborku o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach organów jednostek samorządu
terytorialnego bez głosowania w okręgu wyborczym nr 10
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Malborku o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach organów jednostek samorządu
terytorialnego bez głosowania w okręgu wyborczym nr 9
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Malborku o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach organów jednostek samorządu
terytorialnego bez głosowania w okręgu wyborczym nr 7
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Malborku o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach organów jednostek samorządu
terytorialnego bez głosowania w okręgu wyborczym nr 6
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Malborku o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach organów jednostek samorządu
terytorialnego bez głosowania w okręgu wyborczym nr 4
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Malborku o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach organów jednostek samorządu
terytorialnego bez głosowania w okręgu wyborczym nr 3
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Malborku o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach organów jednostek samorządu
terytorialnego bez głosowania w okręgu wyborczym nr 2
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Malborku o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Malbork zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Malborku o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Malbork zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Malborku o zasadach i terminie losowania numerów dla list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Malbork zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
Informacja Komisarza Wyborczego w Gdańsku II w/s losowania, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 2 Kodeksu wyborczego, w obwodowych komisjach wyborczych w gminie Malbork
Obwieszczenie Wójta Gminy Malbork w/s numerów oraz granic obwodów głosowania, wyznaczonych siedzib obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 07.04.2024r.
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Malborku - wezwanie zarejestrowanych komitetów wyborczych do dokonania dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Malborku powołanej w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. o składzie, siedzibie i dyżurach
Obwieszczenie Wójta Gminy Malbork w/s okręgów wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w wyborach do Rady Gminy Malbork zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024r.
Obwieszczenie Starosty Powiatu Malborskiego w/s okręgów wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz wyznaczonej siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024r.
Obwieszczenie Marszałka Województwa Pomorskiego w/s okręgów wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz wyznaczonej siedzibie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w wyborach do Sejmiku Województwa Pomorskiego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024r.
Obwieszczenie Wójta Gminy Malbork w/s wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie obwieszczeń urzędowych i plakatów wyborczych komitetów w wyborach zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024r.

 

Informacja o zasadach głosowania w wyborach samorządowych

DRUKI :

Wniosek o ujecie w stalym obwodzie głosowania
Informacja  - dokumenty do decyzji o wpis do rejestru wyborców