Urząd Gminy Malbork

Liczba mieszkańców sołectwa Lasowice Wielkie wynosi 300 osób

Sołtysem obecnej kadencji został wybrany Kondys Jerzy

Rada sołecka:
1. Przyborowicz Rafał
2. Szyszko Grzegorz
3. Spirewski Wiesław