Urząd Gminy Malbork

Obowiązujący Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Malbork

 

Regulamin Organizacyjny UG Malbork - obowiązujący od dnia 01.08.2019

Z dniem 1 września 2019 r.w "Regulaminie Organizacyjnym w Urzędzie Gminy Malbork", stanowiącym Załącznik Nr 1 do Zarządzeniu Nr 79/2019 Wójta Gminy Malbork z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego w Urzędzie Gminy Malbork, wprowadza się następujące zmiany:
- §4 otrzymuje brzmienie:
"Urząd jest czynny od poniedziałku do piątku   - w godzinach: od 7:00 do 15:00"