Urząd Gminy Malbork

Liczba mieszkańców sołectwa Wielbark Poligon wynosi 156 osób

Sołtysem obecnej kadencji został wybrany Wojtaś Leszek

Rada sołecka:
1. Cieślak Magdalena
2. Rażewski Tomasz